Bibliography Updated may 2001

BD = Danish version

BE = English version

BF = French version

DT = German version

BH.= Dutch version

BP = Polish version

BN = Norwegian version

BS = Swedish version

Same number indicates versions of the same publication in different languages.

Bodynamic Institute: Mulighederne i Kropsdynamisk Analyse.

Bodynamic Institute, København 1989.

Bodynamic Institute: Kroppen husker det hele.

Bodynamic Institute, København 1993.

Bodynamic Institute: A presentation.

Bodynamic Institute, København 1995.

BD 55 Mette Bennike: Derfor afslører dit udseende dig.

S. 30-34 i Alt For Damerne 4/98.

(bl.a. s. 33 kort af Lennart Ollars)

BD 24 Marianne Bentzen: Intimacy, Sexuality & Boundaries in Bodypsychotherapy.

P. 18 - 20 in Bernhard Maul (ed.):Body psychotherapy or The Art of Contact. Verlag Bernhard Maul, Berlin 1992.

BE 25 Marianne Bentzen: Healthy love and the psychotherapist.

Requested Presentation at the Strasbourg Congress 1993 of the European Association for Bodypsychotherapy.

BD 9f Marianne Bentzen og Erik Jarlnæs:

Udviklingen af Bodynamic choktraumeterapi - en historisk oversigt.

P. 51 - 55 in Steen Jørgensen (red): Forløsning af choktraumer.

BS 9f Marianne Bentzen og Erik Jarlnæs:

Utvecklingen av Bodynamic chocktraumeterapi - En historisk översikt.

P. 45 - 49 in Steen Jørgensen (red.): Förlösning av chocktrauman. (Swedish version of BD 9f)).

BE 11 Marianne Bentzen, Erik Jarlnæs, Peter Levine:

The Body Self in Psychotherapy. A Psycho-motoric Approch to Self Psychology. P. 36 - 47 in: Ian Macnaughton, Ph.D. (ed.): Embodying the Mind & Minding the Body.

BD 1 Marianne Bentzen, Steen A. Jørgensen, Lisbeth Marcher:

Kropsdynamisk Karakterstruktur.

Forlaget KREATIK, Hørsholm 1990.

BE 1 Marianne Bentzen, Steen A. Jørgensen, Lisbeth Marcher:

The Bodynamic Character Structure Model.

Energy and Character, Volume 20 No.1, April 1989.

Corrections in volume 21, No. 1, April 1990. (Eng version of BD1))

BP 1 Marianne Bentzen, Steen A. Jørgensen, Lisbeth Marcher:

Model strukturing charakteni opracowany W. Instrytucie BODY- namic. Rezonans I Dialog nr. 4, 1992. (Polish version of BE 1).

BD 2 Marianne Bentzen, Steen A. Jørgensen, Lisbeth Marcher:

Kropsdynamisk karakterstruktur - en model.

2. udviderede udgave. Forlaget KREATIK, København 1992.

Marianne Bentzen, Peter Bernhardt and Joel Isaacs:

Waking the Body Ego II,

Unpublished manuscript, Bodynamic Institute USA, 1993. Published in Energy and Character, 1997. Also p. 112 - 137 in: Ian Macnaughton, Ph.D. (ed.): Embodying the Mind & Minding the Body.

BD 7 Peter Bernhardt:

Individuation, samhørighed og kroppens ressourcer: Et interview med Lisbeth Marcher. P. 20-32 in Erik Jarlnæs (red): Betydningen af at høre sammen. (Danish trans of BE 7 or BE 7a).

BE 7 Peter Bernhardt:

Individuation, mutual connection and the BODY's resources. A somatic view of human development. An interview with Lisbeth Marcher. Bodynamic Institute, 1991.

BE 7a Peter Bernhardt:

Individuation, Mutual Connection and the Body's Resources: An Interview with Lisbeth Marcher. P. 281-293 in: Pre- and Peri- Natal Psychology Journal, 6 (4), Summer 1992.

Shorter version of BE 7). Also p. 72 - 79 in: Ian Macnaughton, Ph.D. (ed.): Embodying the Mind & Minding the Body.

BF 7 (Lisbeth Marcher), Peter Bernhard:

Individuation, liasons interpersonelles et ressources du corps (interview).

Side 52-58 i: Marsyas, Revue de pédagogie musicale et chorégraphique nr. 22. Institut de pédagogie musicale et chorégraphique, la Villette, Paris, 1992. (French version of BE 7 or 7a ).

BP 7 Peter Bernhardt:

Rozwoj jednostki, wzajemna wiez potencjal ciala - somatyczne podejscie do rozowoju czlowieka.

Rezonans I Dialog nr. 4, 1992. (Polish version of BE 7).

BE 9c Peter Bernhardt, MFCC:

Somatic Approaches to Shock. A Review of the Work of the Bodynamic Institute, and Peter Levine.

Manuskript, 1991. Publiced as p. 150 - 171 in: Ian Macnaughton, Ph.D. ed.): Embodying the Mind & Minding the Body.

BP 9c Peter Bernhardt:

Somatyczne podejscie w pracy z szokiem. Przeglad prac Petera Levine'a oraz Instytutu Bodynamic.

Rezonans I Dialog nr. 4, 1992. (Polish version of BE 9c).

BD 38 Peter Bernhardt:

Kunsten at følge struktur.: Et interview med Lisbeth Marcher om Bodynamic-systemets rødder.

P. 33-52 i Erik Jarlnæs (red): Betydningen af at høre sammen.

(Danish version of BE 38).

BE 38 Peter Bernhardt:

The Art Of Following Structure. An Interview with Lisbeth Marcher exploring the roots of the Bodynamic System.

Bodynamic Institute, 1995. Also p. 80 - 93 in: Ian Macnaughton, Ph.D. (ed.): Embodying the Mind & Minding the Body.

BH 38 Peter Bernhardt: De kunst van het volgen van struktuur.

(Dutch translation: Josette van Luytelaar).

BE 26 Peter Bernhardt, Marianne Bentzen and Joel Isaacs: Waking the Body Ego.

Bodynamic Institute, 1995. Also p. 94 - 111 in: Ian Macnaughton, Ph.D. ed.): Embodying the Mind & Minding the Body.

BE 26a Peter Bernhardt,Marianne Bentzen and Joel Isaacs:

Waking the Body Ego - Part 1.

P. 47 - 62 in Energy and Character, Volume 26 No. 1, April 1995.

(First half of BE 26)

BE 26b Peter Bernhardt, Marianne Bentzen and Joel Isaacs:

Waking the Body Ego - Part 2.

P. 38 - 50 in Energy and Character, Volume 27 No. 1, April 1996.

Second half of BE 26)

Peter Bernhardt & Joel Isaacs:

The Bodymap. A Precise Diagnostic Tool for Psychotherapy.

Bioenergetic Analysis. Vol. 11, No. 1, Spring 2000.

BD 35 Susanne Bjertrup: Søhesten og mandlen

Weekendavisen, 2. - 8. juni 1995.

Mai-Britt Bjørndal: Psykosomatisk Teori og Kropsterapi.

Specialeopgave i klinisk psykologi ved kandidatstudiet i psykologi,

Århus Universitet. Eget tryk: 1997.

BD 44 Merete Holm Brantbjerg: Tag vare på dig selv som behandler.

P. 94-104 in Erik Jarlnæs (red): Betydningen af at høre sammen.

BD 44a Merete Holm Brantbjerg: Tag vare på dig selv som behandler.

P.6-14 in Nyhedsbrev for psykoterapeutforeningen.(Short version of BD44)

BE 44 Merete Holm Brantbjerg: Caring for Yourself while caring for Others.

P. 138 - 145 in: Ian Macnaughton, Ph.D. (ed.): Embodying the Mind & Minding the Body.

BD 63 Merete Holm Brantbjerg: Mærk suset af frihed.

S. 96-97 i Alt for Damerne 35/2000.

BN 48 Merete Holm Brantbjerg og Lars Jahnsen:

Hvordan ta vare på oss selv som behandlere?

P. 16-19 in Nettverk-Nytt nr. 3, mai 1995.

Eva Brendstrup: Klienter i Bodynamic Analyse.

Sociologisk Institut ,Kbh.Universitet: Juli 1998.

BD 51 Elsebeth Egholm: Man udvikler sig af god kritik.

S. 108-110 i Alt for Damerne 18/97.

(Bl.a. interview med Merete Holm Brantbjerg.)

Bodil Claesson, Lisbeth Steen Jensen og Lennart Ollars:

Kropsrelateret psykoterapi. Dansk Psykolog Nyt 1999 p. 16 - 19

Sonja Fich: Testmanual/Bodymap.

Bodynamic Institute, København 1992.

Sonja Fich (ed.): Testmanual/Bodymap. 2. udgave (udvidet).

Bodynamic Institute, København: 1997.

Sonja Fich, Lisbeth Marcher: Psykologi og Anatomi.

Bodynamic Institute, København: 1997.

Sonja Fich (ed.): Jeg-funktioner.

Bodynamic Institute, København: 1997.

BD 45 Susan Forling: Traumatic memory: A Bodynamic Perspective.

P. 9-10 in Newsletter of BC Association of Clinical Counsellors, Vol. 07 nr. 3, nov. 1995.

BD 51 Elsebeth Egholm: Man udvikler sig af god kritik.

P. 108 - 110 in Alt for Damerne no. 18, 1997.

BD 10b Peter Hjerrild:

KROPSTERAPI. Glemmer du - så husker kroppen. (Interview med Lennart Ollars). Alt for damerne nr. 41, 8. oktober 1992.

Tove Hvid: Kroppens fortællinger.

Forlaget MODTRYK, Århus 1990.

Tove Hvid: Kroppens fortællinger i billeder.

Forlaget MODTRYK, Århus 1992.

Tove Hvid:

Hvad kroppen kan fortælle. Et anderlede kommunikationsprojekt.

Ribe Amt, 1993.

BD 33 Tove Hvid og Nancy Bratt: Kropslæsning og Rorschack-testning.

P. 325-45 in Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning nr. 5-6, 1994.

Jan Ivanouw & Lisbeth Marcher: Individuel behandling.

P. 125 - 151 in Steen Jørgensen og Lennart Ollars (red.): Afspændings-pædagogens arbejdsområder. Eget tryk, 1979.

BN 47 Lars Jahnsen: Kroppens fortellinger - om terapi og bevissthedsutvikling P. 10-11 + 15 in Nettverk-Nytt nr. 2, april 1994.

BN 58 Lars Jahnsen: Klare grenser gir grobunn for kontakt.

S. 44-52 i EMBLA nr. 8, 1998.

BE 12 Erik Jarlnæs: Bodynamic Analysis.

Bodynamic Institute, København 1989.

BD 22 Erik Jarlnæs: Grænseoverskridende oplevelser.

Tidsskrift for idræt, april 1992.

BD 17 Erik Jarlnæs: Kunsten at løse knuder op.

Bodynamic Institute, København 1993.

BE 17 Erik Jarlnæs: The Art of Undoing Knots.

Bodynamic Institute, København 1995.

English version of BD 17).

BD 40 Erik Jarlnæs: Betydningen af at høre sammen.

Forlaget Kreatik/Bodynamic Institute: København: 1995.

BD 42 Erik Jarlnæs: Grundtvig og Bodynamic - et historisk perspektiv.

P. 53-57 in Erik Jarlnæs (red): Betydningen af at høre sammen.

BD 49 Erik Jarlnæs og Merete Holm Brantbjerg:

Pas på dig selv - focus på hjælperrollen.

Bodynamic Institute, 1996.

BE 60 Erik Jarlnæs:

The Bodynamic Analysis guidelines for working with the core of a shock-trauma. The Bodynamic Shock-trauma resolution "recipe".

Bodynamic Institute ApS, 2000.

Steen Jørgensen: Kropsorienteret gruppeterapi.

Specialeopgave i klinisk psykologi ved kandidatstudiet i psykologi,

Københavns Universitet 1978. Eget tryk, København: 1978.

Steen Jørgensen: Kropsterapeutisk karakterteori.

Afløsningsopgave i almen psykologi ved kandidatstudiet i psykologi,

Københavns Universitet 1978. Eget tryk, København:1978.

BD 3 Steen Jørgensen:

3 artikler om KROPSSPROG OG KROPSLÆSNING til brug for undervisning ved Bodynamic Institute.

Forlaget KREATIK, Hørsholm 1990.

BD 9a Steen Jørgensen:

Bearbejdning af chock/posttraumatisk stress i Bodynamic Analyse. P. 9-36 in Steen Jørgensen (red): Forløsning af choktraumer.

BS 9a Steen Jørgensen:

Bearbetning av chocktrauman/posttraumatisk stress i Bodynamic Analyse.

P. 5 - 30 in Steen Jørgensen (red.): Förlösning av chocktrauman. - Se denne. (Swedish version of BS 9a).

BE 9a Steen Jørgensen:

Bodynamic Analytic Work with Shock/Post-Traumatic Stress.

Energy and Character, Volume 23 nr. 2. september 1992 .

English version of BD 9a).

BT 9a Steen Jørgensen:

Bodynamisch-Analytische Arbeit mit Schock und Post- Traumatischen Stress. P. 116-132 in: Energie & Charakter, 23. Jahrgang Heft 5, Juni 1992. (German version of BE 9a).

BD 9d Steen Jørgensen:

Chok/posttraumatisk Stress: Symptomer og årsager.

P. 57-75 in Steen Jørgensen (red.): Forløsning af choktraumer.

BS 9d Steen Jørgensen:

Chocktrauman/posttraumatisk stress: Symptom och orsaker.

P. 51 - 67 in Steen Jørgensen (red.): Förlösning av chocktrauman.

Swedish version of BD 9d).

BD 9e Steen Jørgensen (red.): Forløsning af choktraumer.

Forlaget KREATIK, København, 1993.

BS 9e Steen Jørgensen (red.): Förlösning av chocktrauman.

Centrum for Intrgrativ Psykoterapi, Mi Årling AB. Karlstad, 1994.

(Swedish version of BD 9e).

BD 20 Steen Jørgensen: Karakterstrukturer, traumer og chok.

Bodynamic Institute, 1995.

(Danish version of BT 20)

BE 20 Steen Jørgensen: Character structure and shock.

Bodynamic Institute, 1995. Published as p. 172 - 184 in: Ian Macnaughton,Ph.D. (ed.): Embodying the Mind & Minding the Body. (English version of BT 20)

BT 20 Steen Jørgensen: Charakterstruktur und Schock.

P. 160 - 191 i Dagmar Hoffmann-Axthelm (red.): Schock und Berührung, Körper und Seele, Bd. 4. Oldenburg: Tranform Verlag, 1994.

BD 54 Steen Jørgensen: Kulturelle grænser og non-verbal kommunikation.

Upubliceret manuskript. Bodynamic Institute, 1997.

BD 53 Steen Jørgensen, Lisbeth Marcher:

Fortolkning af Bodymap - Bodynamic Analyses Personlighedstest.

P. 57 - 72 in: Sonja Fich (ed.): Testmanual/Bodymap.

BE 53 Steen Jørgensen, Lisbeth Marcher:

Bodymap Reading - Bodymap Interpretation.

Bodynamic Institute, København: 1998.

Steen Jørgensen & Lennart Ollars:

Kropslig forankring i psykoterapeutisk arbejde. En kort præsentation af Bodynamic Analyse, en kropsrelateret psykoterapiform.

Psykologisk Set. København: efteråret 2001.

BD 4 Bente Kjær: Motorisk og Perceptuel Udvikling 0-7 år.

Eget tryk, København 1990.

BE 4 Bente Kjær: Motor and perceptual development 0-7 years.

Eget tryk, København. May 1992. (English version of BD 4).

BD 57 Peter Øvig Knudsen: Den åbne krop.

Weekendavisen 28/11-4/12-1997. (interview med Erik Jarlnæs)

Henrik Lauridsen-Katborg:

Et rør til himlen. Personlighedens grænseland.

Modtryk, Aarhus: 1995.

BE 50 Peter Levine and Ian Macnaughton: Breath and consciousness.

P. 19-37 in: Energy and Character, Volume 27, No. 1, April 1996.

Also p. 197 - 212 in: Ian Macnaughton, Ph.D. (ed.): Embodying the Mind & Minding the Body.

BD 23 Gabriella Bering Liisberg, Dorthe Taxbøl, Ellen Egede Andersen:

Liv i moderen. Interview med kropsdynamisk psykoterapeut Lisbeth Marcher.

P. 4 - 8 in: Tidsskrift for Jordemødre, 1990.

BE 29 Ian Macnaughtom, Marianne Bentzen, Erik Jarlnæs:

Ethical Consideration in Somatic Psychotherapies.

P. 38 - 45 in Energy and Character, Volume 24 no. 2, September 1993.

Ian Macnaughton, Ph.D. (ed.): Embodying the Mind & Minding the Body.

Integral Press, North Vancouver, BC, Canada: 1997.

Ian Macnaughton, Ph.D.:The Narrative of the Body-Mind - Minding the Body.

P. 25-34 in: Ian Macnaughton, Ph.D. (ed.): Embodying the Mind & Minding the Body.

Ian Macnaughton, Marianne Bentzen, Eric Jarlnæs:

Ethical Consideration in Somatic Therapies.

P. 64 - 69 in: Ian Macnaughton, Ph.D. (ed.): Embodying the Mind & Minding the Body.

BE 31 Lisbeth Marcher: Spisning i stedet for.

P. 47 - 58 in: Tykke børn - trygge børn. En symposierapport. Brundhøjskolen, Glesborg, 1994.

Lisbeth Marcher: Energy Concepts and Body Psychotherapy.

Bodynamic Institute, København: 1997.

BS 61 Lisbeth Marcher: Kroppens muskler minns det som hänt dig.

Svenska Dagbladet måndagen den 24 augusti 1998.

BD 59 Lisbeth Marcher: Få styr på kroppens signaler.

S. 150-156 i Alt for Damerne 45/98.

Lisbeth Marcher:

At være krops-psykoterapeut - og Bodynamic systemet.

Foredrag holdt ved den Hollandske psykologi forenings konference i oktober 1999 i Amsterdam.

Bodynamic International Aps.. København: 2000.

Lisbeth Marcher: Being a Body Psychotherapist

English version of the above mentioned.

Bodynamic International Aps.. Copenhagen: 2000.

BD 41 Lisbeth Marcher, Erik Jarlnæs og Lennart Ollars:

Fra afspænding til Bodynamic Analyse.

P. 8-19 in Erik Jarlnæs (red): Betydningen af at høre sammen.

BE 30 Lisbeth Marcher, Peter Levine:

Developmental and Shock Trauma.

P. 279 - 287 in Bernhard Maul (ed.): Bodypsychotherapy or The Art of Contact. Verlag Bernhard Maul, Berlin 1992.

BD 6 Lisbeth Marcher, Lennart Ollars:

Kropdynamisk analytisk arbejde med refødselsterapi.

Forlaget KREATIK, Hørsholm 1989.

BD 6a Lisbeth Marcher, Lennart Ollars:

Kropsdynamisk analytisk arbejde med refødselsterapi.

P. 226-231 in: Nordisk Psykologi Vol. 41 (3) 1989. (Shortened version of BD 6).

BE 6 Lisbeth Marcher, Lennart Ollars:

Bodynamic Analytic Developmental Re-birth Therapy.

Energy and Character, Volume 22 No.2, September 1991.

(English version of BD 6).

BT 6 Lisbeth Marcher, Lennart Ollars:

Der Entwicklungs-Rebirthing-Prozess der Bodynamischen Analyse.

P. 60 - 76 in: Energie & Charakter, 22. Jahrgang Heft 4, Dezember 1991.

(German version of BE 6).

BD 10a Bodil Moes:

Når musklerne sladrer om barndommen (Interview med Marianne Bentzen).

Femina nr. 5, 1991.

BD 16 Bente Mørup:

Om børns chok i hverdagen.

Bodynamic Institute, København.

BD 16a Bente Mørup:

Om børns chok i hverdagen.

Bodynamic Institute, København. (Shorter version of BD 16).

BD 21 Ellen Ollars & Bjørn Kassøe Andersen: Spirituel jordforbindelse.

P. 5 - 7 in Nyt Aspekt nr. 3, 1994.

Lennart Ollars: Muskelpalpationstests pålidelighed.

Eget tryk, 1980

Lennart Ollars. Voksnes Samhørighed .

Forlaget Kreatik ,Kbh.:1984.

BD 15a Lennart Ollars: Europæisk krops-psykoterapi I.

P. 654-656 in: Dansk Psykolog Nyt, 43. årgang, nr. 21, 1989.

BD 15b Lennart Ollars: Europæisk krops-psykoterapi II.

P. 685-688 in: Dansk Psykolog Nyt, 43. årgang , nr. 22, 1989.

BE 15 Lennart Ollars: European Congress of BODY-Psychotherapy.

Energy and Character, Volume 21 No.1, April 1990.

(English version of BD 15a og BD 15b).

BT 15 Lennart Ollars: Der Europäische Kongress für Körper- Psychotherapie. Side 42-49 i: Energie & Charakter, 21. Jahrgang Heft l, August 1990. (German version of BE 15).

BD 9b Lennart Ollars:Kropsdynamisk analytisk arbejde med overgreb. P. 366 - 368 and p. 406 - 408 in: Dansk Psykolog Nyt nr. 11 og 12, 1991.

Also published as p. 37 - 50 in Steen Jørgensen (red.): Forløsning af choktraumer.

BS 9b Lennart Ollars:

Bearbetning av övergrepp i Bodynamic Analyse,

P. 31 - 43 in Steen Jørgensen (red.): Förlösning av chocktrauman.

(Swedish version).

BE 9b Lennart Ollars: Bodynamic Analytic Work with Assault and Abuse.

P. 63 - 70 in: Energy and Character, Volume 25 No. 1, April 1995.

BD 18 Lennart Ollars: Alene-terapeuter -burde ikke findes.

P. 630 - 631 in Psykolog Nyt nr. 18, 1993.

BD 28 Lennart Ollars:

Pas på den indre rindalist.

P. 437-39 in Psykolog Nyt nr. 12, 1994.

BD 32 Lennart Ollars: Mulige veje til integration og problemløsning.

Bodynamic Institute, 1994.

BE 32 Lennart Ollars: Flying or Falling.

Bodynamic Institute, 1994. (English version of BD 32).

BN 32 Lennart Ollars: Gruppefunksjoner. (Norwegian version of BD 32)

BS 32 Lennart Ollars: Gruppfunktioner. (Swedish version of BD 32)

BD 43 Lennart Ollars: Fra amatør til mester.

P. 58-93 in Erik Jarlnæs (red): Betydningen af at høre sammen.

BD 39 Lennart Ollars:

Hvad en terapeut har brug for. Supervisorspot 1.

P. 12-13 in Psykolog Nyt no. 2, 1996.

Konsekvenser af manglende balance. Supervisorspot 2.

P. 6-7 in Psykolog Nyt no. 3, 1996.

Problemniveauer - orden på værktøjskassen. Supervisorspot 3.

P. 12-13 in Psykolog Nyt no. 4, 1996.

Se, mærke, lytte, spørge - før der handles. Supervisorspot 4.

P. 18-19 in Psykolog Nyt no. 5, 1996.

Præstation og supervision. Supervisorspot 5.

P. 10-11 in Psykolog Nyt no. 6, 1996.

Kroppen som anker. Supervisorspot 6.

P. 8-10 in Psykolog Nyt no. 7, 1996.

Terapiproces & terapeutrolle. Supervisorspot 7.

P. 6-8 in Psykolog Nyt no. 9, 1996.

BD 39a Lennart Ollars: Supervision - med kroppen som anker.

In print - Bodynamic Institute, 1998. (alternative version of BD 39)

BD 52 Lennart Ollars: I anledning af Reich.

P. 12 - 13 in: Psykolog Nyt no. 14, 1997.

BD 56 Lennarts Ollars:

Hvad siger kroppen - og hvad kan man stille op med det?

Introduktion til kropssprog.

Bodynamic Institute, 1998.

BD 56a Lennarts Ollars:

Hvad siger kroppen - og hvad kan man stille op med det?

Introduktion til kropssprog.

2. lettere reviderede udgave, Bodynamic International Aps, sept. 2000.

BD 62 Lennart Ollars:

Teamudvikling - hvordan gør man det? Konkrete handlingsanvisninger til teamudviklingsarbejde.

Bddynamic International Aps, 1999.

BE 8 Babette Rothschild:

Filling one of psycholotgy's gaps.

Energy and Character Vol. 20 No. 1, April 1989.

BE 13 Babette Rothschild:

Bodynamic Bodypsychotherapie.

P. 27-30 in: Radix Review vol. 1 - 1, 1991.

BD 14 Babette Rothschild:

Post-traumatisk stress. ABC i Posttraumatisk stress for Krops- Psykoterapeuter.

P. 4 - 7 in: Danske Fysioterapeuter nr. 22, 1993.

BE 14 Babette Rothschild:

A shock primer for the body-psychotherapist.

P. 33-38 in: Energy and Character., Volume 24 No. 1, April 1993.

(English version of BD 14)

BT 14 Babette Rothschild:

Ein Leitfaden zum Thema Schock.

Side 26-32 i: Energie & Charakter, 24. Jahrgang Heft. 7, Juni 1993.

(German version of BE 14).

BE 19 Babette Rothschild: Transference and Countertransference

P. 25-31 in: Energy and Character, Volume25 No. 2, September 1994

BE 34 Babette Rothschild: Defining Trauma and Shock in Body-Psycho Therapy.

P. 61-65 in Energy and Character

BD 37 Babette Rothschild, Eric Jarlnæs:

Nervous System Imbalances And Post-Traumatic Stress: A Psycho-Physical Approach.

Bodynamic Institute, 1994.

BD 36 Tine Seibæk:

Vent ikke for længe. (Interview med Marianne Bentzen).

Femina nr. 7, s. 32-33, 1995.

BD 46 Annette Tholstrup: Det chokerede barn.

P. 64-67 in Forældre og barn nr. 2, 1996.

BN Jan Steiner Urdshals:

Kroppsorientert Psykoterapi: En sammenligning av karakteranalytisk vegetoterapi og kroppsdynamisk analyse, med henblik på teorier om utvikling, opprettholdelse og endring af psykopatologi.

Hovedopgave Embetsstudiet i Psykologi, Universitetet i Bergen, Vår 1991.

Tom Verpe:

Egopsykologi og kroppspsykologi. Et forsøg på teoretisk integrasjon.

Hovedopgave embedsstudiet, psykologi. Universitetet i Bergen.

Eget tryk. Bergen: 1995.

 

Источник: www.bodynamic.dk


Так же, в разделе:

Календарь семинаров: